Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden website  www.hempwell.nl

De hempwell.nl website is een informatief medium waardoor geïnteresseerden en  potentiële klanten, informatie kunnen verkrijgen, zoeken naar, onderzoek kunnen doen naar, en kopen van producten en diensten die wij aanbieden op onze site www.hempwell.nl, hetzij via computer of mobiel apparaat.

Acceptatie van de voorwaarden 

De informatie en producten worden aangeboden onder voorbehoud van acceptatie van onze voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het privacybeleid en alle andere bedrijfsregels, beleidsprocedures, producten en diensten die door hempwell.nl op haar site worden gepubliceerd, deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door www.hempwell.nl worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u, of aansprakelijkheid voor een dergelijke wijziging. Als er een conflict is tussen twee versies van de gebruiksvoorwaarden en bedrijfsprocedures, heeft de recentere versie voorrang, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Persoonlijke gegevens, hoe we die verzamelen en waarom we die verzamelen.

Contact

Wanneer je jouw gegevens achterlaat op onze website www.hempwell.nl, ons een email stuurt, of op een andere manier via social media ons contacteert, zullen wij deze gegevens verzamelen, maar deze nooit met derden delen of doorverkopen. 

Hoe lang bewaren we jouw data?

Wanneer je jouw gegevens achterlaat op onze website www.hempwell.nl, ons een email stuurt, of op een andere manier via social media ons contacteert, dan worden die gegevens door ons bewaard. Op deze manier kunnen wij indien nodig contact met je opnemen. 

Door jouw gegevens op onze website www.hempwell.nl achter te laten of ons via social media contacteert, ga je ermee akkoord dat wij contact met je op mogen nemen.

Welke rechten heb je over jouw data

Als je jouw gegevens hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand met alle persoonlijke gegevens die we van je hebben. Je kan ons verzoeken om alle persoonlijke gegevens die wij van jou hebben, te verwijderen uit onze bestanden. Dit verzoek kan geen betrekking hebben op gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Ingesloten inhoud van websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die gelinkt zijn aan onze website www.hempwell.nl, of via een doorverwijzing vanaf onze website www.hempwell.nl naar websites van derden.

Deze websites van derden kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie monitoren.

Verklaringen of garanties 

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt HempWell International Limited geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de Site. HempWell International Limited is niet aansprakelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van dergelijke informatie. 

Intellectuele eigendom 

Alle inhoud en afbeeldingen op de site zijn eigendom van HempWell International Limited. Het gebruik van de inhoud of afbeeldingen door u of iemand die door u is geautoriseerd, is verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden. De handelsmerken, logo’s en slogans die op deze site worden verplaatst, inclusief het merk Hempwell (gezamenlijk de “handelsmerken”) zijn eigendom van HempWell International Limited Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen van enige licentie of rechten om de handelsmerken te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van HempWell International Limited. Uw misbruik van de handelsmerken of enige andere inhoud op de site, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden. U wordt erop gewezen dat HempWell International Limited haar intellectuele eigendomsrechten zal handhaven in de ruimste zin van de wet.

Afwijzing van aansprakelijkheid 

Uw gebruik van de site is uitsluitend op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn HempWell International Limited, haar directeuren, werknemers, partners, leveranciers, in geen geval aansprakelijk voor schade op grond van een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid, of enige andere juridische of billijke theorie die voortvloeit uit uw toegang tot, of gebruik van onze site. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Site aan u verstrekt “zoals het is”, “zoals beschikbaar” en indien beschikbaar: zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

Jurisdictie 

Uw gebruik van of toegang tot de Site is op eigen risico en initiatief. De dienst wordt aangestuurd en geëxploiteerd vanuit een vestiging in Nederland. HempWell International Limited verklaart dat de service geschikt of beschikbaar is voor gebruik in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk 

Toepasselijk recht 

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en ingevoerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales. In het geval een persoon of entiteit een claim of een klacht indient die een actie inleidt op basis van een geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze site of de informatie die op deze site is geplaatst, is deze onderworpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van het territorium van Engeland en Wales, en de rechtbank in Londen, en elke partij gaat hierbij akkoord met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie en locatie van deze rechtbank.

Geschillenbeslechting 

In het geval van een claim, controverse of vermeend geschil tussen u en ‘Hempwell.nl’, (“Geschil”), stemt u hierbij in om te goeder trouw te proberen een geschil in der minne op te lossen, ten minste dertig (30) dagen voordat u een juridische procedure instelt. Elke partij stemt ermee in om elk geschil ter beslechting door middel van definitieve bindende arbitrage voor te leggen na schriftelijke kennisgeving in detail, de controverse, vragen, een claim of vermeende schending, om samen met u te pogen om een ​​dergelijk geschil schriftelijk op te lossen.

In het geval dat enige bepaling van deze Overeenkomst, of de toepassing ervan, door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt of wordt verklaard, zal de rest van deze overeenkomst volledig van kracht blijven en zal de toepassing van dergelijke verstrekking aan andere personen of omstandigheden zo worden geïnterpreteerd als redelijkerwijs zodat de bedoeling van de partijen hierbij wordt geëffectueerd. 

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de volledige afspraak tussen u en Hempwell.nl met betrekking tot de site en Hempwell.nl-services voorafgaand aan de onderstaande ingangsdatum. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14 April 2021

 

HEMPWELL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Winkelwagen