Legale Status van CBD in Europa

Duitsland

De Duitse wet op verdovende middelen vermeldt CBD (Cannabidiol) niet expliciet als een stof die onder strenge controle en regulering staat. In 2004 werd een update uitgegeven en uitzonderingen vermeldden een amendement dat het gebruik van hennep (cannabis) alleen toestaat als het THC-gehalte niet hoger is dan 0,2 procent. Zowel de EU-wetgeving (Europese Unie) als de Duitse Narcoticawetgeving harmoniseren en komen overeen dat CBD-olie legaal is in Duitsland. 

Frankrijk

De hennepteelt in Frankrijk kent een lange geschiedenis en uit wetten blijkt dat hennepteelt en CBD legaal zijn in Frankrijk. Hennep CBD olie met minder dan (maximaal) 0,2% THC is toegestaan.  

Nederland 

Hoewel cannabis (met THC) “eigenlijk” illegaal is, werkt Amsterdam met een zogeheten Tolerantiebeleid. Dit beleid staat de verkoop van cannabis niet toe, MAAR het Openbaar Ministerie vervolgt deze overtreding niet in coffeeshops. Er is dus een semi-grijs gebied waar niet meer dan 5 gram cannabis per keer verkocht mag worden. Aangezien hennepzaad en CBD niet expliciet onder de Nederlandse verdovende middelenwetgeving vallen, is hennep CBD olie legaal in Nederland.

Groot-Brittannië 

Momenteel zijn CBD-producten uit hennep alleen legaal in Groot-Brittannië als ze als voedingssupplement worden verkocht en geen medicinale claims maken. MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) heeft uitspraken gedaan over producten die Cannabidiol (CBD) bevatten. Als  producten medische claims maken, dan hebben deze producten een vergunning nodig om op de markt gebracht te worden voordat het legaal is om CBD te verkopen. 

Aangezien de MHRA niet expliciet heeft verklaard dat voor CBD die als “voedingssupplement” wordt gebruikt een vergunning voor het in de handel brengen nodig is, is de aankoop van CBD vrij van risico’s.   

Spanje

Zowel in Spanje als in Europa gelden op grond van de EU-wetgeving bepaalde beperkingen voor de manier waarop landbouwers hennep mogen telen. De beperkingen voor het kweken van industriële hennep zijn dat het niet meer dan 0,2% THC mag bevatten wanneer het droog is. Aangezien CBD niet psychotroop is, valt het niet onder het VN-Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971. CBD is dus legaal en THC blijft illegaal.  

Italië

Met ingang van 2017 heeft de Italiaanse wet nummer 242 de aanzet gegeven tot de “bepalingen ter bevordering van de teelt van industriële hennep.” Industriële hennep mag geteeld worden als het THC-gehalte 0,6% of minder is. Deze wet werd in gang gezet met de bedoeling om een historische terugkeer te maken voor de teelt van industriële hennep en producten met minder dan 0,6% THC.

Zwitserland

In 1951 werd de federale wet op verdovende middelen en psychotrope stoffen (cc 812.121) in elkaar gezet en vanaf 2018 is de wet nog steeds van kracht. Deze wet stelt dat elke hennepplant met een totaal gemiddeld THC-gehalte van 1,0% of minder, toegestaan en legaal is. Net als bij deze regelgeving is er geen expliciete wet die stelt dat CBD (cannabidiol) niet is toegestaan. Daarom, als er geen wet is die een specifieke verbinding verbiedt, dan is het toegestaan. Zwitserland is lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), en nam deel aan de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) met de Europese Unie.  

Oostenrijk

De Oostenrijkse wet kent alleen een beperking voor “psychotrope” cannabis. Aangehaald in de Oostenrijkse wet op verdovende middelen, is er geen beperking op CBD in Oostenrijk. CBD-olie is legaal in Oostenrijk, omdat CBD niet psychotroop is.

België

Volgens de Belgische Federale Drugsnota, beperken cannabis beperkingen je tot 3,5 gram cannabis of minder. Aangezien cannabis legaal is, tot een bepaalde limiet, is CBD legaal in België. 

Luxemburg

Volgens de Luxemburgse wetten is cannabis legaal als het minder dan 0,3% THC bevat. CBD-olie is legaal in Luxemburg.

Denemarken

De Deense wet meldt dat cannabisgebruik beperkt is tot medische en wetenschappelijke doeleinden. 

Volgens de huidige wetgeving moet je een doktersbriefje hebben om cannabis in welke vorm dan ook te mogen gebruiken.

Malta

De Maltese wetgeving heeft in 2015 bepaalde beperkingen opgelegd aan cannabis en CBD. Volgens de Maltese wet valt elke cannabinoïde die wordt geëxtraheerd uit welke vorm van cannabis (marihuana of hennep) dan ook onder de updates van de Drug Dependence Act van 2018. Deze wet legaliseert medische cannabis alleen voor gebruik op recept. Als je een doktersrecept hebt, ben je in staat om legaal CBD te gebruiken in Malta.  

Polen

Volgens de wetten in Polen is er geen beperking in de wetgeving die het gebruik van CBD verhindert. Henneprassen met minder dan 0,2% THC worden in Polen al honderden jaren gekweekt. CBD-olie is legaal in Polen. 

Portugal

Volgens de Portugese wet is er geen expliciet verbod op CBD. CBD is legaal in Portugal.   

Finland

De Finse wet verbiedt psychoactieve stoffen. CBD-olie is legaal omdat CBD niet psychoactief is en niet expliciet als verboden stof wordt vermeld.  

Griekenland

Volgens de Griekse wetgeving is CBD-hennep uitgesloten van drugscontrole. CBD-olie is legaal in Griekenland als er minder dan 0,2% THC in zit.

Hongarije

Volgens de Hongaarse wet wordt cannabis met minder dan 0,2% THC beschouwd als hennep. CBD-olie is legaal in Hongarije. Ja, de wetten leggen CBD niet expliciet aan banden.

Ierland

Volgens de Ierse wetgeving zijn cannabisvariëteiten met 0,2% THC of minder toegestaan. Als de CBD-olie minder dan 0,2% THC heeft, dan is het toegestaan volgens de EU-wetgeving en is het niet expliciet verboden door Ierland.

Letland

Volgens de Letse wetgeving is het kweken of telen van Indiase Cannabis niet toegestaan. Zaadhennep mag echter wel worden geteeld voor de productie van vezels en zaad. Als CBD-olie niet expliciet verboden is, is CBD toegestaan.  

Litouwen

Volgens de Litouwse wetten werd de hennepteelt in 2014 gelegaliseerd. Is CBD-olie legaal in Litouwen? Ja, aangezien de industriële hennepteelt legaal is, is CBD ook legaal omdat het niet expliciet verboden is.

HempWell

Deze website bevat algemene informatie over de HempWell CBD producten, gezondheid en voeding. Deze informatie is geen advies, en dient niet als zodanig behandeld te worden. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts als u vragen heeft over de informatie op deze website.

Winkelwagen